• Aanmelden nieuwe leden

  Gebruik het onderstaande formulier om je als lid aan te melden.

 • Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

  Je verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan VV Trekvogels tot automatische incasso van: Contributie en eventuele KNVB boetes en verklaart tevens kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de Statuten en huishoudelijk regelement en gedragscode van VV Trekvogels. Hier vindt u de actuele contributie bedragen.

  De KNVB verplicht leden van voetbalverenigingen om het nummer van een geldig Nederlands identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) op te geven.

  * Voor spelers vanaf 11 jaar (M/JO13-spelers) is er een spelerspas van de KNVB. Daarvoor kunt u een digitale pasfoto sturen naar de ledenadministrateur van VV Trekvogels: noordermeer.leo@gmail.com.

  Wet bescherming persoonsgegevens

  In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij je te kennen dat de door de verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor informatieve verstrekking aan (bestuurs)leden. De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB onder andere ten behoeve van de ledenadministratie. Je beschikt uiteraard over het recht van inzage tot en verbetering van jouw gegevens.

rfwbs-slide