• Bericht van het bestuur.

 • Bericht van het bestuur.
   
  In dit bericht nemen we onze leden mee in een aantal ontwikkelingen die plaats vinden. Een mooi voornemen in het nieuwe jaar is, om tenminste eenmaal per maand een bericht op de website te zetten.
   
  1.
  Nieuwe bestuur.
  Eind november vorig jaar heeft de Algemene Ledenvergadering drie nieuwe
  bestuursleden gekozen en drie leden herbenoemd. De samenstelling van het bestuur is
  nu als volgt:
  Joost Gerrits (penningmeester), Anthony Coenen (secretaris), Jeroen Dols, Jo de Haan, Bert Doedens (vice-voorzitter) en Jan Wijnia (voorzitter).
  Het nieuwe bestuur is bezig met een goede werkverdeling. Binnenkort wordt dit – met foto van de bestuursleden – op de website vermeld.
   
  2.
  Energie.
  De kosten voor energie zijn dit jaar sterk verhoogd. Dat komt door de hoge energieprijzen. Daar heeft iedereen last van. Waar mogelijk maken we gebruik van subsidiemogelijkheden. Het gaat nu om een verdubbeling van de kosten. En we gebruiken veel energie. Dus een dringend verzoek aan iedereen om zuinig te zijn. Licht uit als je klaar bent en niet te lang douchen. Deze kosten zullen waarschijnlijk leiden tot een verhoging van de contributie voor het volgende seizoen. Door samen zuinig te zijn kunnen we die verhoging zoveel mogelijk beperken.
   
  3.
  Verlichting veld 1.
  Tijden de Algemene Ledenvergadering in november zijn de financiële stukken besproken en vastgesteld. Daarbij is afgesproken, dat we de verlichting op veld 1 gaan aanpakken. Tegelijk wordt op veld 2 ook Ledverlichting aangebracht, dat kost minder energie. We
  gaan op veld 1 nieuwe en betere ledverlichting aanbrengen. Straks is de verlichting op veld 1 net zo goed als op veld 3.
   
  4.
  Nieuwe vloerbedekking in clubhuis. Tijdens de winterstop is hard gewerkt aan de vloer van het clubhuis. Overal is een nieuwe
  vloerbedekking aangelegd. Daarvoor moest wel eerst alles leeg geruimd worden. Een hele klus. En nadat de vloer klaar was is alles weer ingericht. Dat kon alleen dank zij de vele mensen die hebben geholpen met sjouwen. Veel handjes maken het werk licht.
   
  5.
  Voetballen. We gaan weer voetballen. Ik wens alle voetballers, ouders, supporters en de gasten veel plezier daarbij.
  Jan Wijnia