• Bericht van het bestuur. Update 2 16-3-2023

 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Bericht van het bestuur, maart 2023,
   
  Kleding
  We zijn enkele maanden geleden gestart met de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding voor
  kleding voor alle teams. Daarvoor hebben we met een aantal mensen geformuleerd waar die kleding
  aan moet voldoen. Ook gekeken, wat er beter kan ten opzichte van de huidige situatie. Vervolgens
  hebben we een aantal aanbieders gevraagd zich te presenteren. Daarbij gaat het om de kwaliteit van
  de kleding, maar ook om de service die geleverd wordt door het betreffende bedrijf. Aan twee
  bedrijven is gevraagd een aanbieding te doen. Daar maken we nu een keuze uit. Als daarna met de
  beste aanbieder afspraken zijn gemaakt zullen we het hier melden.
   
  Kleedkamers
  Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering in november vorig jaar werd aan het nieuwe bestuur
  nadrukkelijk meegegeven, dat het bouwen van extra kleedkamers de hoogste prioriteit heeft. Al
  jaren is dit een onderwerp binnen de vereniging. Er zijn de afgelopen 15 jaar diverse tekeningen
  gemaakt en plannen ontwikkeld. Begin maart is een nieuwe werkgroep aan de slag gegaan. Eerst
  worden alle gemaakte plannen van de afgelopen jaren tegen het licht gehouden. Er wordt gekeken
  naar wat mogelijk is binnen het bestemmingsplan en binnen de beperkte ruimte op het complex op
  de Kwakkenberg.
   
  Werkverdeling bestuur
  Het bestuur heeft een werkverdeling gemaakt. Intussen is die taakverdeling ook te vinden op deze
  website, met foto's van de bestuursleden. De nieuwe bestuursleden hebben inmiddels tal van
  gesprekken gevoerd en zich ingewerkt in hun werkterrein. Als je vragen hebt, kun je die kwijt via het
  algemene emailadres van het bestuur.
   
  Hapklare brokken, vrijwilligersbeleid
  Afgelopen zomer hebben we een oproep aan alle leden gedaan, om mee te werken. We hebben
  meer vrijwilligers nodig. We zijn tenslotte een vereniging, dat betekent dat iedereen zijn of haar
  steentje moet bijdragen. Door een groep mensen zijn voorstellen geformuleerd om alle teams een
  bijdrage te laten leveren. De groep heet "hapklare brokken". Geprobeerd wordt, om het werk in
  hapklare brokken aan te bieden aan alle teams. In een tweetal bijeenkomsten met de leiders van alle
  teams zijn voorstellen gepresenteerd. In de eerste plaats gaat het om het werk achter de bar in het
  clubhuis. Na de zomer gaan we kijken of dat verder uitgebreid kan worden. Alle teams moeten een
  bijdrage leveren. Daarnaast hebben we iedereen gevraagd beter om te gaan met de spullen. We zijn
  het afgelopen jaar bijna 100 voetballen kwijtgeraakt. Zonde van het geld. Dringend verzoek, om ook
  hier de verantwoordelijkheid als team te nemen: let op de spullen.
  Volgende keer meer.
  Jan Wijnia