• Jeugdcommissie

  Onze jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alle jeugd, van de mini's tot en met de M/JO19. VV Trekvogels vindt het belangrijk dat iedereen fijn kan voetballen én dat alle spelers en speelsters zich kunnen ontwikkelen. 

  Om de kwaliteit van onze voetbalopleiding te verbeteren hebben we, met hulp van onze sponsors,  de voetbalacademie opgericht. Bekijk daarvoor de website van de voetbalacademie.

  Alle kinderen zijn welkom om te komen voetballen bij Trekvogels (voor aanmelden kijk hier). We verwachten wel dat ouders zelf ook een steentje bijdragen aan de club. Zo zorgen we samen voor het spelplezier van onze kinderen.

   

  Louis Fliervoet Voorzitter louisfliervoet@mail.com 024-3232595//06-50472053
  Marleen van Kampen Lid vvtrekvogels@gmail.com  
  Roel Vaessen Lid    
  Johan  Steenbergen Lid j.steenbergen@kennispraktijk.nl 06-23229115

   

 • Vertrouwenscommissie

  VV Trekvogels heeft een vertrouwenscommissie, omdat wij normen en waarden belangrijk vinden in en om het voetbalveld. Iedereen moet veilig kunnen sporten bij onze vereniging.

  Deze commissie is aanspreekpunt voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, fraude en diefstal. De commissie is verplicht tot geheimhouding en onderneemt niets zonder instemming van het lid dat de vertrouwenscommissie heeft benaderd. Er zal altijd tenminste 1 vrouw en 1 man in de vertrouwenscommissie zitten. Verder heeft deze commissie tot taak:

  - Het doen van bindende uitspraken over opzegging, ontzetting en schorsing van lidmaatschappen, en het uitbrengen van verslag hiervan aan de Algemene Vergadering;

  - Het bewaken van de waarden en normen binnen de vereniging.

  De ALV heeft op 28 November 2013 als leden van de vertrouwenscomissie benoemd.

   
  Esther Frank efr@estherfrank.nl tel: 06-52432786
  Henk Jans hjans@planet.nl tel: 06-30010630
  Joost Meuleman joostmeuleman@hotmail.com tel: 06-18802368

   

 • Website

  De website commissie bestaat uit de volgende personen:

  Eric Brouwers Webmaster, contactpersoon voor de senioren.
     
  Marleen van Kampen Contactpersoon voor de jeugd.