Kledingreglement

Kledingreglement

Hoe om te gaan met kleding bij vv Trekvogels?

Sinds 1 januari 2015 heeft vv Trekvogels alle jeugdteams en de selectieteams gestoken in nieuwe kleding.

De kleding is eigendom van de vereniging en wordt in principe in bruikleen gegeven maar moet wel als was het persoonlijk eigendom behandeld worden. Omdat de wedstrijdkleding eigendom is van vv Trekvogels, waarvoor men over drie jaar verdeeld een vast bedrag betaalt, is het goed te weten welke regels gelden bij gebruik van die kleding. De kleding (shirt, broek en sokken en evt. trainingspakken) moet gedurende minimaal 3 seizoenen worden gebruikt voordat tot vervanging kan worden overgegaan.

Vv Trekvogels heeft een persoon aangesteld die verantwoordelijk is voor het beheer van de kleding. Bij deze persoon zal ook nieuwe kleding besteld moeten worden indien kleding te klein en/of te groot is, vervangen moet worden of beschadigd is. Dit laatste indien dit buiten de verantwoordelijkheid valt van de betreffende speler of speelster. Bij kleding die beschadigd raakt zal deze kosteloos worden vervangen indien geen sprake is van opzet.

 

Kledingreglement

1. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van vv Trekvogels worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de jeugdcommissie na afstemming toestemming is gegeven. Dit geldt ook voor de keepers.

2. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.

3. In principe staan er geen rugnummers op de shirts omdat er dan altijd geruild kan worden wanneer het shirt te klein en/of te groot is. Wanneer er per team rugnummers op staan loop je de kans dat je moet spelen in een niet passend shirt. Alleen teams  waar dit door de KNVB verplicht is spelen met rugnummers. Zonder overleg en toestemming van de jeugdcommissie mogen er op de kleding geen uitingen, zoals namen, rugnummers, emblemen en dergelijke worden aangebracht.

4. Kleding dient volgens het wasvoorschrift (zie bijlage) gewassen te worden. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat kan men aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt beoordeeld door de jeugdcommissie. Door het volgen van het wasvoorschrift is de duurzaam­heid van de kleding voor minimaal 3 jaar gegarandeerd.

5. Indien tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler (speelster) bij de leider(ster) te worden gemeld. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan wordt de speler (speelster) niet aansprakelijk gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

6. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding, anders dan hiervoor bedoeld, dient men dit direct te melden aan de jeugdcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de jeugdcommissie. In principe is de regel dat wanneer buiten het spelen van wedstrijden schade aan de kleding ontstaat - bijv. een kind valt een gat in het shirt bij voetballen op straat - de persoon daarvoor zelf aansprakelijk is. Hij/zij dient op eigen kosten een nieuw shirt aan te schaffen.

7. Uitgangspunt is dat alle kleding na elke wedstrijd verzameld wordt in een passende kledingtas, die meegenomen wordt door degene die het wassen voor zijn of haar rekening neemt. Dit geldt in principe voor alle jeugdteams. Het kan zijn dat aan de spelers (speelsters) van een F- of E-team aan het begin van het seizoen de kleding door de leider(ster) van het team wordt uitgedeeld. De ouders/verzorgers van het bij vv Trekvogels spelend kind zijn er dan zelf verantwoordelijk voor dat de kleding in goede staat blijft, en zijn ook zelf financieel aansprakelijk bij verlies of schade. Het centraal bewaren van de kleding in de teamtas moet echter de standaard zijn (anders hebben bijvoorbeeld invallers vanuit andere teams in veel gevallen geen wedstrijdkleding!).

8. De leider(ster) is in principe verantwoordelijk voor de kleding die aan het begin van het seizoen ter in bruikleen wordt gegeven door de vereniging. Hij/zij draagt er zorg voor dat aan het einde van het seizoen de kleding weer wordt teruggebracht bij de vereniging. Voor de jeugd is dit bij de jeugdcommissie. Op deze manier is gegarandeerd dat alle kleding terugkomt en in het volgende jaar weer gebruikt kan worden.

9. Wanneer tijdens of aan het eind van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler (speelster) (Zie Vergoedingsregeling).

10. Indien men tijdens het voetbalseizoen het lidmaatschap beëindigt dient de door vv Trekvogels verstrekte kleding en eventueel andere materialen die mee naar huis zijn genomen ingeleverd te worden bij de leider(ster) van het team, waarin men speelt. Zolang de kleding niet ingeleverd is loopt de contributie door.

11.  In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de jeugdcommissie en/of het bestuur van vv Trekvogels.

 

Wasvoorschrift

1.De kleding dient binnenste buiten gekeerd gewassen te worden

2.Wassen bij een temperatuur van max. 40 graden Celsius

3.Nooit chemisch laten reinigen

4.Niet strijken

5.Wasmiddel zonder bleekmiddel gebruiken

 

 

Veel gestelde vragen en antwoorden:

  1. 1.       Mijn kleding is te klein, wat moet ik doen?

Meld bij de leider(ster) dat je kleding te klein is. In overleg met de jeugdcommissie of de daarvoor aangestelde persoon regelt de leider(ster) nieuwe kleding voor je.

  1. 2.       Krijg ik restitutie van de kledinghuur als ik tussentijds stop met voetballen?

Nee, je krijgt geen restitutie.

  1. 3.       Waarom staan er geen rugnummers op de shirts?

Er staan geen rugnummers op de shirts omdat er dan altijd geruild kan worden wanneer het shirt te klein en/of te groot is. Wanneer er per team rugnummers op staan loop je de kans dat je moet spelen in een niet passend shirt. Alleen teams waar door de KNVB rugnummers verplicht worden spelen met rugnummers.

  1. 4.       Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen?

Neem direct contact op met je leider(ster) en meld wat er kapot is. De leider(ster) regelt dit dan verder met de jeugdcommissie of de persoon die door de vereniging aangewezen is voor de inkoop en verdeling van de kleding.

  1. 5.       Mijn kleding is zoek?

Meld aan je leider(ster) wat je kwijt bent. Neem contact op met je leider(ster) met de melding wat er kwijt is. Nieuwe kleding is tegen contante betaling te verkrijgen bij de persoon die door de vereniging is aangewezen voor het beheer van de kleding. Zie vergoedingsregeling.

  1. 6.       Ik ben mijn trainingsbroek en/of trainingsjack kwijt

Vraag eerst aan je ploeggenoten of zij jouw broek of jack gevonden hebben. Je vertelt je teamgenoten dat je een broek en/of jack kwijt bent. Wordt de broek of het jack niet gevonden dan dient er een heel nieuw trainingspak vergoed te worden. Het deel wat nog in je bezit is, mag je houden. Zie vergoedingsregeling.

  1. Ik stop met voetballen bij vv Trekvogels. Wat doe ik met mijn kleding?

Je levert je kleding in bij de leider(ster) van je team. Zolang de kleding niet ingeleverd is loopt de contributie door.

  1. 8.      Ik heb wedstrijdkleding gevonden, wat moet ik hier mee doen?

Je informeert bij je teamgenoten of zij misschien iets missen. Komt het kledingstuk niet terecht bij de eigenaar lever dan het gevonden kledingstuk in bij je leider(ster) of bij de persoon die door de vereniging is aangewezen voor het beheer van de kleding.

  1. 9.       Wat doe ik aan tijdens de training?

Tijdens de trainingen wordt je geacht in je eigen kleding te trainen. Er mag geen wedstrijdkleding en/of trainingspak van vv Trekvogels gedragen worden. Dit geldt ook voor de keepers.

  1. 10.   Ik heb een andere vraag die hier niet bij staat, wat moet ik doen?

Neem contact op met je leider(ster). Hij/zij speelt de vraag door naar het bestuur. Die zorgt er dan voor dat je antwoord op je vraag krijgt.

 

Kleding vergoedingsregeling

Voor zoekgeraakte of voor door eigen toedoen beschadigde kleding zullen onderstaande prijzen gehanteerd worden. Na contante betaling zal de persoon die door de vereniging is aangewezen voor het beheer van de kledingvervangend materiaal leveren. De kosten zijn gerelateerd aan de werkelijke kosten en worden bij prijsverhogingen geïndexeerd.

 

Complete set                    € 35,50

Shirt                                € 27,50

Broekje                            € 12,50

Paar kousen                      € 8,95

 

 

Bestuur vv Trekvogels, april 2015

 

Logo Convertantclub van NEC

Contact

Trots op transparant

V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen

Telefoon clubhuis:
024 - 3229987
vvtrekvogels@gmail.com