• Waarmee zijn wij bezig? Eerste update Interim bestuur, februari 2020

  De tweede seizoenshelft is begonnen. Als interim bestuur hebben we de taken op een rij gezet en verdeeld. We zijn we met veel verschillende zaken bezig: groot en klein. Zaken die we vandaag oppakken of voor de toekomst van de vereniging belangrijk zijn. Hieronder een kort (geen volledig) overzicht:

  -          We hebben burgermeester Bruls welkom geheten bij kampioenswedstrijd van meidenteam Mo 13-1 op 8 december jl;

  -          Bij de nieuwjaarsbijeenkomst zijn verschillende jubilarissen in het zonnetje gezet.

  -          Oude reclameborden zijn verwijderd, nieuwe geplaatst.

  -          Met de oud papier-commissie zijn afspraken gemaakt over de nieuwe invulling van het ophalen.

  -          Een groot aantal punten van de ledenvergadering van december 2019 zijn opgepakt en naar ieders tevredenheid afgerond.

  -          Samen met de technische commissie is het bestuur druk met de invulling van de trainers voor o.a. de selectie teams van de dames en de heren voor komend seizoen.

  -          We zijn bezig met het organiseren van een verklaring omtrent gedrag voor alle trainers en begeleiders.

   

  De komende tijd gaan we vol tempo door:

  -          Met de gemeente, KNVB en met de andere voetbalclubs in Nijmegen onderhouden we contacten. Dat laatste via de Federatie van Amateur Voetbalverenigingen Nijmegen (FAN);

  -          We brengen de organisatie van de vereniging verder in beeld. Welke commissies zijn actief, welke taken hebben versterking nodig.

  -          Samen met het jeugdbestuur zijn we met en over de voetbalacademie in gesprek hoe we hen in de vereniging een goede plek kunnen geven.

  -          We zijn bezig met de plannen om het aantal kleedkamers te vergroten naar 12.

   

  Bij deze zaken komen punten naar voren die te maken hebben met het toekomstig beleid van de jeugd, dames en heren en Trekvogels totaal. De komende maanden gaan we die onderbrengen in een nieuwe beleidsplan waarover we met jullie in gesprek gaan.

  Kortom er loopt van alles. Met zijn allen vormen we samen de vereniging. Wanneer je wat wilt doen voor de club, laat het ons weten en neem contact op. Zie daarvoor de link naar het bestuur op de website. Tot ziens bij Trekvogels.