• Nieuwjaarstoespraak voorzitter

 • Hier kunt u de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter nogmaals doorlezen.

  Nieuwjaarstoespraak

  1 januari 2019

  Beste Trekvogels,

  Namens het bestuur wil ik jullie een prachtig, sportief en gezond nieuwjaar toewensen.

  Er is veel gebeurd het afgelopen jaar. Om maar een paar dingen te noemen:

  • We hebben een tweede kunstgrasveld en een pupillenveld gekregen. Met dank aan de gemeente Nijmegen. Op 1 december zijn ze geopend door de wethouder van sport: Bert Velthuis, samen met sinterklaas.
  • Op twee velden en in de gebouwen hebben we led-verlichting, meer licht en minder energie kosten.
  • Op de daken hebben we zonnepanelen gelegd, die zorgen voor duurzame en goedkope energie.
  • Afgelopen zomer is een aantal bestuursleden opgestapt: Ben Klaassen, Ron Dragt en Henk Jans. Ze blijven allemaal actief bij de club. Alle drie nogmaals bedankt voor het werk van de afgelopen jaren.
  • Een breed samengestelde groep (met de naam benoeming advies commissie: BAC) heeft in het najaar nieuwe bestuursleden gezocht en gevonden.
  • Tijdens de laatste ledenvergadering in november zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd, waarmee het bestuur weer uit 7 personen bestaat.
  • Diezelfde commissie heeft een reeks aanbevelingen gedaan voor het nieuwe bestuur. Die gaan we in 2019 oppakken.
  • -Tijdens de ledenvergadering is ook aandacht besteed aan ons 100-jarig bestaan. Dat duurt niet zo lang meer. In 2022 is dat het geval. Er hebben zich inmiddels een aantal mensen gemeld, die de honderdste verjaardag gaan voorbereiden. Er is ook al geld voor geserveerd in de begroting.

  Het gaat goed met de Trekvogels. Het ledenaantal is stabiel. De begroting is rond. En de accommodatie ziet er goed uit. Toch blijven er ook wel wensen:

  1. Meer vrijwilligers. Een probleem bij de meeste sportclubs. We gaan de komende maanden aan de slag met vrijwilligersbeleid. Of liever leden beleid. We mogen van alle leden verwachten dat ze een bijdrage leveren aan de club in welke vorm dan ook.
  2. Kleedkamers. Sinds jaar en dag wordt gesproken over een tekort aan kleedkamers. Enkele noodoplossingen hebben niet geholpen. We gaan dit jaar een nieuwe poging doen om extra kleedkamers te realiseren.
  3. En natuurlijk voor wat betreft de sportprestaties. Onze vrouwen één weten zich aardig te handhaven in de hoofdklasse. Ze spelen af en toe de sterren van de hemel. Ga zo door!
  4. Het eerste elftal van de mannen heeft de afgelopen paar jaar aardig gespeeld in de derde klasse. We hopen en verwachten dat dat de komende jaren toch wat hoger kan.
  5. Veel jeugdelftallen spelen redelijk hoog. We willen meer doorstroming naar de selectie elftallen de komende jaren.
  6. En naast sportiviteit, willen we nadruk leggen op gezondheid. Op zaterdag is de accommodatie rookvrij. We willen voorkomen dat de jeugd gaat roken. Op termijn zal het complex de hele week rookvrij worden. Dit doen we samen met veel andere sportverenigingen in de stad.
  7. In de kantine is de afgelopen jaren al de nodige aandacht besteed aan verantwoord omgaan met alcohol. Er worden ook drankjes met minder suiker aangeboden en andere gezonde producten. We blijven aandacht besteden aan de 18-jarige maatregel. Iedereen onder de 25 moet zich legitimeren als hij alcohol bestelt.

  De afgelopen weken zijn er diverse gesprekken geweest met de trainers. Nog niet alle gesprekken zijn afgerond. Ik kan wel alvast de volgende mededelingen doen:

  • Dinand van Haaren is ook komend seizoen trainer van ons eerste elftal
  • Charles Kaslaukas gaat ons op het einde van het seizoen verlaten. Dat betekent, dat we zowel voor het tweede als voor de A1 een nieuwe trainer zoeken.
  • Bij de vrouwen kan ik alleen melden, dat Jessie van den Broek na de winterstop vrouwen twee gaat trainen. Zij neemt dat over van Sophie.

  Tot zo ver voor vandaag.

  Nogmaals een gezond en sportief 2019! Maak er wat moois van.

  Jan Wijnia

  Voorzitter Trekvogels.  

rfwbs-slide