• Nieuwjaarstoespraak voorzitter

 • Nieuwjaar 2024
   
  Beste mensen, Beste Trekvogels,
   
  De beste wensen voor 2024. Voor je gezondheid, voor je familie en vrienden en vriendinnen. Voor de
  samenwerking, hier bij Trekvogels en thuis of op je werk. Maak er wat van!
   
  Een nieuw jaar met veel plannen, maar ook met zorgen.
  Het gaat eigenlijk heel goed met onze voetbalclub. Veel leden. Heel veel voetballende teams. De promotie van
  ons eerste elftal afgelopen jaar. De grootste zorg op dit moment, is dat we te weinig vrijwilligers hebben. Voor
  diverse belangrijke functies in de vereniging is het afgelopen jaar niet gelukt om nieuwe vrijwilligers te vinden.
  Dat is zorgelijk, maar ook oplosbaar.
   
  In de eerste plaats blijven we zoeken naar mensen die de klussen willen klaren. We laten via de teams en via de
  website weten waarvoor we mensen zoeken. Intussen kijken we ook, of we het vrijwilligersbeleid wat anders
  moeten organiseren. Daar komen we in de loop van het nieuwe jaar op terug.
  Diverse malen heb ik het afgelopen jaar gehoord, dat we beter moeten communiceren. Beter informeren.
  Inmiddels wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website, die binnenkort de lucht in gaat. Met informatie over
  de club en de wedstrijden. We zorgen er voor, dat nieuwe ontwikkelingen ook snel leesbaar zullen zijn voor
  iedereen op de website. Daarnaast willen we meer gebruik maken van verschillende sociale media. Om dat alles
  aan elkaar te knopen, maken we een communicatieplan.
   
  We hebben met de onze hoofdtrainer - Erwin Koen - afgesproken, dat hij nog twee jaar blijft. Het gaat goed met
  het eerste. Gepromoveerd en nu in de middenmoot van de tweede klasse. Een hecht team met een prima
  trainer. Samen met Erwin gaan we komend jaar het technisch beleid voor onze mooie voetbalclub opstellen.
   
  De afgelopen maanden hebben we enkele keren een nieuwsbrief gemaakt over de vernieuwing van onze
  accommodatie. Begin december heeft de algemene ledenvergadering groen licht gegeven om die vernieuwing
  verder voor te bereiden. Het gaat om nieuwe kleedkamers en opslagruimte. Maar ook om een betere inrichting
  van het bestaande kleedkamergebouw. In de loop van 2024 willen we met nadere voorstellen komen.
  Bij die voorstellen gaat het ook over de manier waarop we het gaan betalen. Bij dat financieringsplan horen
  onder meer sponsoren, crowdfunding, subsidies en contributies. Nieuwe sponsoren zijn altijd welkom, ook om
  een team te sponsoren.
   
  Met de vernieuwing van de accommodatie wordt ook gekeken naar de velden. De laatste maanden zijn al
  enkele pleintjes aangelegd om de doelen te stallen. Opgeruimd staat netjes. Met de gemeente en de KNVB zijn
  we in gesprek om van veld twee weer een prettig voetbalveld te maken. Iedereen wil meewerken. We hopen
  dat het niet te lang meer duurt. Anders zullen toch nog tijdelijke maatregelen getroffen moeten worden.
  Al met al veel te doen, maar ook prettige vooruitzichten. Dat kunnen we alleen samen waar maken. We zijn
  immers een vereniging. Alleen als iedereen zijn bijdrage levert kunnen we er iets moois van maken. Zonder
  respect geen voetbal en zonder vrijwilligers geen vereniging.
   
  Ik wens iedereen een heel mooi jaar toe. Met veel voetbalplezier.
  Jan Wijnia
  Voorzitter vvTrekvogels.

   

rfwbs-slide