Drie bestuursleden en vrijwilligers gezocht!

Drie bestuursleden en vrijwilligers gezocht!

Datum: 17-07-2018

Vrijwlligers gezocht !!!!!!!

Vrijwlligers gezocht !!!!!!!

Drie bestuursleden en vrijwilligers gezocht!

Het gaat goed met voetbalvereniging Trekvogels. Dat willen we de komende jaren graag doorzetten. Dat betekent wel, dat we meer vrijwilligers nodig hebben. Binnenkort stoppen enkele leden van het bestuur van Trekvogels. Ook daarvoor zoeken we nieuwe mensen.

We zijn een vereniging, en die kan alleen maar bestaan dankzij actieve vrijwilligers. Op de site en op de ledenvergadering van 21 juni, hebben we voorstellen gedaan om er voor te zorgen dat meer leden zich inzetten voor de club.  We blijven deze oproepen herhalen zolang het nodig is. En het is nodig!!

Het gaat goed met Trekvogels. Er wordt wel eens wat gemopperd of genuild links en rechts. Maar onze accommodatie wordt steeds beter. Na de zomer hebben we een tweede kunstgrasveld. Daar hebben we al jaren om gevraagd en we zijn blij dat de gemeenteraad hier begin dit jaar geld voor heeft uitgetrokken. Het ledental van Trekvogels is de afgelopen jaren steeds toegenomen. Zowel bij de senioren, vrouwen en mannen als bij de jeugd. Ook daarom is dat extra kunstgrasveld noodzakelijk.

Sportief gaat het goed met de club. Het eerste elftal speelt derde klasse, helaas net niet bovenin. Het eerste vrouwenteam speelde dit jaar voor het eerst in de hoofdklasse en heeft zich uitstekend gehandhaafd. De jeugd speelt steeds vaker eerste klasse, zoals we in ons beleidsplan als uitgangspunt hebben geformuleerd. En ook financieel hebben we de boel goed op orde. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente Nijmegen blijkt dat we een vitale vereniging zijn. Het vraagt wel een inspanning van de leden om dat te blijven. Belangrijkste knelpunt is op dit moment het aantal actieve vrijwilligers. Zonder respect geen voetbal. En zonder vrijwilligers geen vereniging.

Ik wil hiermee de leden oproepen om na te denken over de vraag, hoe je een bijdrage kunt leveren aan onze vereniging. Voor de korte termijn zoeken we drie nieuwe leden voor het bestuur. Actieve voetballers, vrouwen en mannen, maar zeker ook ouders van jeugdspelers. Zie je een zitting in het bestuur niet zitten maar wil je je op een andere manier inzetten voor onze club: laat je horen! Voor meer informatie over de bestuurs- of andere functies kun je terecht bij Piet Geerts (secretaris, 06 37296478, piet.j.geerts@gmail.com) of één van de andere bestuursleden.

 

Jan Wijnia 

Logo

Terug naar het nieuwsoverzicht
Logo Convertantclub van NEC

Contact

Trots op transparant

V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen

Telefoon clubhuis:
024 - 3229987
vvtrekvogels@gmail.com