• Onze Clubheld !!!

 •  

  Beste Louis,

  December is de maand om elkaar extra te verrassen met suprises en cadeautjes. Ook Trekvogels ontkomt er niet aan om aan dit jaarlijkse ritueel mee te doen. De Sint is met zijn Pieten al onderweg naar Spanje, maar heeft toch een speciaal cadeau bij Trekvogels achtergelaten.

  Afgelopen maand heeft de Gelderlander in samenwerking met de Nederlandse loterij de amateurverenigingen in het land opgeroepen om na te gaan wie ze binnen hun vereniging extra in het zonnetje zouden willen zetten. Zij waren op zoek naar die vrijwilliger die het verschil maakt binnen hun vereniging en die dag en nacht klaar staat voor zijn club.

  Zijn club die er elke dag van de week voor zorgt dat iedereen, jong of oud, blank of gekleurd, rijk of arm, talent of geen talent zonder onderscheid des persoons kan sporten. Dit omdat we weten dat sporten niet alleen goed is voor je gezondheid, maar ook voor het sociaal welbevinden van een ieder die daaraan deelneemt.  Een ieder maakt dit een rijker mens. Maar dit kan niet zonder die mensen die er hun hart en ziel in stoppen om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

  Velen onder ons hebben deze oproep van de Gelderlander en Nederlandse loterij gehoord op zoek naar die bijzondere vrijwilliger en zijn online aan het stemmen geslagen, mede in gang gezet door Vico van Dongen. Dit heeft zoveel navolging gekregen, dat jij met overgrote meerderheid van stemmen terecht als Clubheld 2018 van de amateursport binnen de Gemeente Nijmegen bent verkozen. Jammer genoeg net te weinig om als regiowinnaar uit de bus te komen en daarmee kans te maken op 10.000 EURO die beschikbaar was voor de vereniging.

  Daar treuren we echter niet op. Wij zijn als vereniging trots op deze uitverkiezing van jou tot Clubheld 2018 van de gemeente Nijmegen. Daarmee willen wij je van harte feliciteren. Want als er één persoon is die deze titel verdient dan ben jij het wel Louis.

  Al bijna 20 jaar sta je elke zaterdag zodanig klaar voor de jeugd, dat zij kunnen voetballen. Je sjouwt al vroeg in de ochtend met doeltjes, je regelt alles wat er nog tussen de wedstrijden door geregeld moet worden en als het nodig is fluit je ook nog eens een wedstrijd of breng je de jongens weg naar de uitwedstrijd. Daarnaast kan een ieder een beroep op je doen, als er weer wat geregeld moet worden met ouders, trainers of begeleiders van de teams. Voor een ieder van de vereniging Trekvogels ben jij het bijzondere uithangbord en aanspreekpunt en dat niet alleen op de zaterdag, maar ook voor de rest van de week. Er gaat geen dag voorbij of je bent met jouw club bezig. En loopt er dan nog iets mis omdat je overloopt dan treurt daar niemand over. Je bent en blijft onze Clubheld en een voorbeeld voor velen. Nogmaals alle dank daarvoor.

   

  Natuurlijk is aan deze uitverkiezing een oorkonde verbonden. Helaas moeten we daar nog even op wachten, maar we zijn gelukkig niet voor één gat gevangen. Omdat je de komende weken samen met Monique gaat genieten van een welverdiende vakantie in India, hebben we daar toch iets op bedacht en willen we je graag als blijvende herinnering deze door ons zelf gemaakte oorkonde overhandigen. Omdat Vico (van Dongen), trainer van de E2, een belangrijke rol heeft gespeeld bij het online voordragen van jou als Clubheld, zou ik hem willen vragen deze oorkonde met bloemen aan jou te overhandigen.

  Nogmaals proficiat Louis met deze titel.

rfwbs-slide