Vertrouwenscommissie

Vertrouwenscommissie

VV Trekvogels heeft een vertrouwenscommissie, omdat wij normen en waarden belangrijk vinden in en om het voetbalveld. Iedereen moet veilig kunnen sporten bij onze vereniging.

Deze commissie is aanspreekpunt voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, fraude en diefstal. De commissie is verplicht tot geheimhouding en onderneemt niets zonder instemming van het lid dat de vertrouwenscommissie heeft benaderd. Er zal altijd tenminste 1 vrouw en 1 man in de vertrouwenscommissie zitten. Verder heeft deze commissie tot taak:

- Het doen van bindende uitspraken over opzegging, ontzetting en schorsing van lidmaatschappen, en het uitbrengen van verslag hiervan aan de Algemene Vergadering;

- Het bewaken van de waarden en normen binnen de vereniging.

De ALV heeft op 28 November 2013 als leden van de vertrouwenscomissie benoemd.

 
-Esther Frank,       efr@estherfrank.nl                  tel: 06-52432786
-Henk Jans            hjans@planet.nl                     tel: 06-30010630
-Joost Meuleman  joostmeuleman@hotmail.com tel: 06-18802368

 

 
 
 
Logo Convertantclub van NEC

Contact

Trots op transparant

V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen

Telefoon clubhuis:
024 - 3229987
vvtrekvogels@gmail.com